Pierwsza pomoc – jak ważne jest, aby każdy potrafił jej udzielić Obecnie wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy jest niezbędna. Za jej zaniechanie grozi odpowiedzialność karna. Według kodeksu karnego nieudzielenie pierwszej pomocy, zagrożone jest karą nawet do 3 lat więzienia. Ratowanie życia osoby poszkodowanej jest zatem obowiązkiem każdego człowieka. Czynności z zakresu pierwszej pomocy wykonuje […]

Zasady zachowania podczas ewakuacji z budynku Czym jest ewakuacja Ewakuacją zgodnie przepisami BHP nazywamy przemieszczenie ludzi z miejsca zagrożenia do miejsca bezpiecznego. Zagrożeniem takim mogą być: pożar, ulatnianie się gazu, zagrożenie substancjami toksycznymi lub próba zamachu terrorystycznego. Wielu problemów i stresu w czasie ewakuacji można by uniknąć, gdyby osoby znajdujące się w zagrożonym budynku były […]

Jak wygląda szkolenie BHP w przypadku nowego pracownika   Jako pracodawca, podczas zatrudniania nowego pracownika, jesteśmy zobowiązani dotrzymać wszystkich zobowiązań prawnych związanych z powiększaniem naszej załogi. Jedną z takich kwestii jest organizacja szkolenia BHP dla pracowników. Doświadczeni przedsiębiorcy zazwyczaj zdają sobie sprawę z tego, jak dopełnić wszystkich związanych z tym formalności. Osoby, które pierwszy raz […]