Szkolenia Pierwsza Pomoc

Zgodnie z art. 2091 § 1 pkt 2 Kodeksu Pracy każdy pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy. W związku z tym oferujemy szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, które umożliwiają pracodawcom spełnić ten obowiązek. Zapraszamy na szkolenia w Warszawie.

Podczas szkoleń prowadzone są praktyczne ćwiczenia na fantomach oraz instruktaż używania automatycznego defibrylatora AED.

Podczas szkolenie z pierwszej pomocy

Prowadzimy także obsługę BHP dla firm w Warszawie.

Szkolenia obejmują tematykę dotyczącą:

 • Aspektów prawnych pierwszej pomocy
 • Oceny sytuacji i zabezpieczenia miejsca zdarzenia
 • Ocenę stanu poszkodowanego i kontrola czynności życiowych
 • Wezwanie pomocy
 • Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
 • Omdlenia, atak serca, padaczka
 • Zakrztuszenia
 • Ewakuacja
 • Krwotoki
 • Rany i oparzenia
 • Urazy kostno – stawowe

Ceny szkoleń ustalane są indywidualnie w zależności od liczby zgłoszonych osób.

Zapraszamy na szkolenie z pierwszej pomocy w Warszawie

Firma Solar oferuje szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, które umożliwiają nabycie potrzebnych umiejętności i pozwalają na spełnienie obowiązku kodeksowego. Zdobyta wiedza może zostać także wykorzystana w każdej sytuacji zagrożenia życia, dlatego też z kursów tych mogą korzystać także osoby prywatne.

Szkolenie pierwsza pomoc – zakres tematyczny

Celem szkolenia pierwsza pomoc jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do właściwego reagowania i postępowania w sytuacjach zagrożenia życia.

Pierwszą pomocą określany jest zespół czynności, które mają na celu utrzymanie przy życiu poszkodowanej osoby i ograniczenie negatywnych skutków wypadku, a które wykonywane są do czasu przybycia profesjonalnych ratowników.

W trakcie szkoleń o tematyce pierwsza pomoc poruszane są następujące zagadnienia:

 • aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy,
 • ocena sytuacji i metody zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz sposoby wzywania pomocy,
 • ocena stanu poszkodowanego i kontrola czynności życiowych, m.in. przytomności, oddechu i oznak krążenia,
 • zasady postępowania z poszkodowanym nieprzytomnym,
 • sposoby wykonywania resuscytacji krążeniowo–oddechowej i użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED),
 • zasady postępowania w przypadku ran i różnego typu obrażeniach ciała, m.in. przy krwotokach, oparzeniach, uszkodzeniach tkanek miękkich, a także przy urazach kostno-stawowych, np. kończyn lub głowy,
 • postępowanie w sytuacjach nagłego zagrożenia życia, m.in. w omdleniach, przy zawale serca, w zadławieniach, wstrząsach czy drgawkach.

Szkolenia pierwsza pomoc – forma zajęć

Szkolenia przewidują wykonywanie ćwiczeń praktycznych na fantomach oraz instruktaż w zakresie obsługi AED – urządzenia potrafiącego skutecznie ratować ludzkie życie.

W trakcie nauki uczestnicy mogą sprawdzić się w sytuacjach wykorzystujących różne scenariusze pozorowanych zagrożeń i uzyskać od osób prowadzących informację o prawidłowym postępowaniu.

Miejsce i cena szkoleń

Miejscem organizacji szkolenia pierwsza pomoc jest Warszawa. Kursy przeznaczone są dla wszystkich grup zawodowych, a także dla zainteresowanych osób indywidualnych. Każdorazowo zakres szkolenia może zostać zmodyfikowany, aby jak najlepiej odpowiadał potrzebom konkretnej grupy i branży.

Ceny szkoleń ustalane są indywidualnie w zależności od liczby zgłoszonych osób. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

Zapraszamy