SZKOLENIA BHP WARSZAWA

Organizowane przez nas szkolenia bhp charakteryzują się profesjonalnym przygotowaniem,
a prowadzący je wykładowcy dysponujących bogatą wiedzą z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy. Programy szkoleń bhp opracowywane są zawsze dla konkretnych grup zawodowych i uwzględniają charakterystykę pracy naszych Klientów

SZKOLENIA WSTĘPNE W ZAKRESIE BHP

Szkolenia wstępne BHP są obowiązkowe dla wszystkich osób rozpoczynających pracę, ich tematyka jest uzależniona od zajmowanych stanowisk pracy, a także rodzaju prowadzonej działalności. Szkolenia wstępne BHP dzielą się na dwie części:
  • Szkolenie wstępne z zakresu BHP instruktaż ogólny –jak wskazuje nazwa przekazywane są informacje ogólne, pracownik przyswaja wiedzę z aktualnie obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa pracy, ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie może być przeprowadzone jako szkolenie z zakresu BHP w formie online.
  • Szkolenie wstępne BHP instruktaż stanowiskowy –szkolenie przeprowadzane na terenie firmy w formie pokazu/instruktażu, w szczególności powinny być omówione zagrożenia występujące na określonym stanowisku pracy.

SZKOLENIA OKRESOWE – KURSY BHP WARSZAWA – SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW

Szkolenia okresowe, podobnie jak szkolenia wstępne są dla pracowników i pracodawców obowiązkowe. Wykładowcy szkoleń posiadają szeroką wiedzę nie tylko teoretyczną, ale również praktyczną, gdyż biorą czynny udział w propagowaniu wiedzy na temat bhp i ppoż. w zakładach pracy. Szkolenia organizowane są w postaci kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. Podczas wykładów jest nawiązywany bezpośredni kontakt ze słuchaczami co pozwala uczestnikom szkolenia zapoznać się z rozwiązaniami problemów najczęściej dotykających ich sfery zawodowej.

Firma SOLAR zajmuje się organizacją i przeprowadzaniem szkoleń okresowych dla następujących grup pracowniczych:

  • pracodawców
  • osób kierujących pracownikami
  • pracowników administracyjno-biurowych i pokrewnych (nauczyciele, pracownicy medyczni, przedstawiciele handlowi)
  • pracowników na stanowiskach robotniczych
  • pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

Podczas szkoleń wykorzystywane są materiały (prezentacje, skrypty, filmy) umożliwiające właściwe przyswojenie przez słuchacza problematyki bhp i ppoż.
Wszystkie szkolenia okresowe bhp Warszawa kończą się egzaminem oraz wydaniem zaświadczeń o ich ukończeniu.

Okresowe szkolenia okresowe bhp dla stanowisk robotniczych powinno się przeprowadzać nie rzadziej niż raz na 3 lata. Pracownicy, którzy wykonują pracę na stanowiskach szczególnie niebezpiecznych, zobowiązani są odbyć szkolenie okresowe przynajmniej raz w roku. W przypadku pracowników biurowych ten okres jest dłuższy. Wystarczy kurs, seminarium lub samokształcenie kierowane co 6 lat. Z kolei pracownicy inżynieryjno-techniczni i osoby kierujące pracownikami realizują szkolenia co 5 lat.

Realizujemy szkolenia BHP również w formie online – wtedy to klient decyduje o miejscu i czasie jego przeprowadzenia.

SZKOLENIA WSTĘPNE I OKRESOWE BHP DLA PRACOWNIKÓW MOGĄ BYĆ REALIZOWANE W TWOJEJ FIRMIE

Wiedza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nie musi być przekazywana jedynie na obowiązkowych szkoleniach. W ofercie naszej firmy są również szkolenia tematyczne, między innymi związane z pracą na wysokości, pracą w przestrzeniach zamkniętych, w magazynach, czy dotyczące metodyki instruktażu stanowiskowego. Firma Solar realizuje usługi BHP dla firm od wielu lat i grono usatysfakcjonowanych klientów stale się powiększa.

Dodatkowo prowadzimy szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz z ochrony przeciwpożarowej, analizy ryzyka zawodowego i zasad ewakuacji.

TANIE SZKOLENIA BHP W WARSZAWIE

Wyznajemy zasadę, że kursy i szkolenia BHP powinny być najwyższej jakości. Nie musi to jednak oznaczać wysokich cen za te usługi. Nasze szkolenia BHP i PPOŻ dla pracowników są wyceniane indywidualnie i dostosowane do każdego klienta.

Szkolenia BHP realizowane w Warszawie i okolicach staramy się przeprowadzać na najwyższym poziomie, dzięki czemu klienci zyskują bezcenną wiedzę dotyczącą przepisów i zasad bezpieczeństwa. Prowadzimy kompleksowy nadzór BHP dla firm obejmujący szkolenia wstępne, okresowe, ocenę ryzyka zawodowego, postępowania powypadkowe i wiele innych działań związanych z tematyką bhp.