Nasze usługi

Nadzór i doradztwo BHP

Firma SOLAR proponuje kompleksową obsługę w pełnieniu zadań służby bhp na terenie zakładu pracy klienta zgodnie z Kodeksem Pracy oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.). Świadczymy usługi na terenie miasta Warszawa i okolic.

Ocena ryzyka zawodowego

Przeprowadzanie i dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Artykuł 226 Kodeksu Pracy stanowi, iż pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą, stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko…

Szkolenia z pierwszej pomocy

Zgodnie z art. 2091 § 1 pkt 2 Kodeksu Pracy każdy pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy.
W związku z tym oferujemy szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, które umożliwiają pracodawcom spełnić ten obowiązek.

Szkolenia BHP

Organizujemy i przeprowadzamy profesjonalne szkolenia pierwsza pomoc. Warszawa i okolice to obszar, na którym najczęściej odbywają się nasze kursy. Programy szkoleń przygotowywane są pod kątem określonych grup zawodowych. Każdy z programów ma na względzie charakterystykę pracy kursantów. Nasi wykładowcy to…

nadzor-ppoz
  • ocena zabezpieczeń obiektu pod względem ppoż. w odniesieniu do obowiązujących przepisów
  • kontrola poprawności merytorycznej wewnętrznych zarządzeń dotyczących warunków bezpieczeństwa pożarowego
  • kontrola przestrzegania zarządzeń dotyczących warunków bezpieczeństwa pożarowego i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
  • kontrola stanu drożności i prawidłowości oznakowania dróg ewakuacyjnych