Jak wygląda szkolenie BHP w przypadku nowego pracownika

  Jako pracodawca, podczas zatrudniania nowego pracownika, jesteśmy zobowiązani dotrzymać wszystkich zobowiązań prawnych związanych z powiększaniem naszej załogi. Jedną z takich kwestii jest organizacja szkolenia BHP dla pracowników. Doświadczeni przedsiębiorcy zazwyczaj zdają sobie sprawę z tego, jak dopełnić wszystkich związanych z tym formalności. Osoby, które pierwszy raz stoją przed takim obowiązkiem, mogą mieć jednak sporo wątpliwości. Poniżej dzielimy się garścią informacji, które przydadzą się przedstawicielom obydwu tych grup.

Co należy zrobić przed szkoleniem BHP nowego pracownika?

  Na samym początku musimy zadbać o to, żeby pracownik przeszedł wstępne badania lekarskie. W tym celu musimy wydać takiej osobie odpowiedni druk. Należy na nim zawrzeć informacje o firmie, nazwę stanowiska oraz doprecyzować charakter obowiązków z nim związanych. Pracodawca może zatrudnić taką osobę, dopiero gdy lekarz medycyny pracy wyda pozytywną opinię odnośnie jej stanu zdrowia. Tutaj należy zaznaczyć, że firma ma obowiązek nawiązania współpracy (pisemna umowa) z jednostką świadczącą tego typu usługi medyczne. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że badania wstępne nie dotyczą jedynie zatrudnienia nowego pracownika. Należy zadbać o nie również, jeśli dotychczasowy pracownik (również młodociany) przeniesiony jest na inne stanowisko, na którym może zetknąć się z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia. Można wyróżnić przypadki, kiedy pracodawca nie musi kierować pracownika na wstępne badania lekarskie. Taka sytuacja ma miejsce, gdy ponownie zatrudniamy osobę na to samo stanowisko, a przez ten czas warunki pracy nie uległy zmianie. Z tej opcji można jednak skorzystać tylko przed upływem trzydziestu dni od wygaśnięcia umowy. Po przekroczeniu tego terminu konieczne będzie odwiedzenia przez pracownika lekarza medycyny pracy jeszcze raz.

Szkolenie BHP dla nowego pracownika

  Jeśli nowy pracownik pozytywnie przejdzie badania lekarskie, należy zorganizować dla niego szkolenie wstępne BHP. W przeciwieństwie do szkoleń BHP okresowych, szkolenie wstępne przechodzi się tylko raz, na samym początku podjęcia współpracy z pracodawcą. Ważne, żeby takie przeszkolenie doszło do skutku pierwszego dnia oraz w godzinach pracy. Jeśli jednak z jakiegoś powodu szkolenie odbędzie się poza godzinami pracy pracownika, może uznać je za godziny przepracowane i później je sobie odliczyć. Koszt takiego przedsięwzięcia w całości pokrywa pracodawca. Na szczęście ceny, które proponują profesjonalne ośrodki szkoleniowe, nie są wysokie. Dodatkowo, skorzystanie z pomocy zewnętrznej firmy pozwala zyskać pewność, że pracownik przeszedł rzetelne szkolenie i wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującymi przepisami. To ważne, bo zaniedbania na tym polu mogą wiązać się z karami pieniężnymi. Głównym celem szkolenia BHP dla nowego pracownika jest przekazanie takiej osobie wszystkich niezbędnych informacji związanych z higieną i bezpieczeństwem pracy na konkretnym stanowisku. Musi więc poznać przepisy i zasady bezpieczeństwa oraz dowiedzieć się o zagrożeniach, które wiążą się z wykonywaniem służbowych obowiązków.

Etapy szkolenia BHP

 

  • Instruktaż ogólny

Podczas instruktażu ogólnego pracownik poznaje najważniejsze zagadnienia zawarte w Kodeksie Pracy oraz zasady udzielania pierwszej pomocy. Przybliżony zostaje również regulamin pracy konkretnego przedsiębiorstwa. Uczestnictwo w takim szkoleniu zostaje oficjalnie potwierdzone – wydana zostaje odpowiednio uzupełniona karta szkolenia wstępnego.

  • Instruktaż stanowiskowy

Tę część szkolenia BHP pracownika przeprowadza się w miejscu pracy. Pracodawca musi przedstawić pracownikowi wszystkie niezbędne informacje na temat bezpieczeństwa stanowiska. To odpowiedzialne zadanie, dlatego, jako pracodawcy, powinniśmy się dobrze do niego przygotować. Rozwiązaniem jest specjalne szkolenie BHP przeznaczone dla pracodawców. Podczas takich zajęć dowiemy się, jak rzetelnie przygotować pracownika do pracy na danym stanowisku oraz jak właściwie przeprowadzić instruktaż stanowiskowy. Specjaliści świetnie nas przeszkolą i dzięki temu będziemy w stanie profesjonalnie zapoznać pracownika z ewentualnymi zagrożeniami na miejscu pracy.

Jakie jeszcze obowiązki spoczywają na pracodawcy w związku z bezpieczeństwem i higieną pracy?

  Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca ma obowiązek nie tylko zadbać o wstępne szkolenie BHP pracownika; musi również zatroszczyć się o takie zaplanowanie środowiska pracy, aby było ono bezpieczne i dla nowych osób, i dla pracowników z dłuższym stażem. Mowa o sprawdzaniu bezpieczeństwa maszyn, przeprowadzaniu profesjonalnych pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia itp. Rzetelne firmy przeprowadzające szkolenia BHP często działają kompleksowo. Oferują nie tylko pomoc w organizacji szkoleń BHP okresowych w dużych firmach, ale wspierają też początkujących przedsiębiorców, służąc doradztwem i merytoryczną pomocą przy szkoleniach dla nowych pracowników. Dodatkowo współpraca z taką firmą pozwala przedsiębiorcy właściwie zadbać o środowisko pracy podwładnych oraz być na bieżąco z takimi kwestiami jak ważność szkoleń BHP.