Nadzór i doradztwo P.POŻ.

Doradztwo z zakresu przepisów ochrony ppoż.:

  • ocena zabezpieczeń obiektu pod względem ppoż. w odniesieniu do obowiązujących przepisów
  • kontrola poprawności merytorycznej wewnętrznych zarządzeń dotyczących warunków bezpieczeństwa pożarowego
  • kontrola przestrzegania zarządzeń dotyczących warunków bezpieczeństwa pożarowego i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
  • kontrola stanu drożności i prawidłowości oznakowania dróg ewakuacyjnych

Sprzęt gaśniczy:

  • kontrola ilości i poprawności rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego
  • przegląd stanu technicznego podręcznego sprzętu gaśniczego wraz z przedłużeniem terminu ważności (z wyłączeniem remontów i konserwacji)

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego:

  • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)