Szkolenia P.POŻ

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej obejmują między innymi następującą tematykę:

  • warunki ochrony przeciwpożarowej
  • przepisy związane z ochroną przeciwpożarową
  • stosowanie podręcznego sprzętu gaśniczego
  • sposoby postępowania na wypadek pożaru
  • organizacja i warunki ewakuacji

Dedykowane są w szczególności dla pracowników wyznaczonych w firmie do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Organizowane przez nas szkolenia pppoż. prowadzone są przez funkcjonariuszy straży pożarnej, którzy na co dzień biorą udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Przekazywanie praktycznej wiedzy popartej wiadomościami teoretycznymi gwarantuje wysoką jakość szkoleń ppoż., jak również ich atrakcyjność.

Jednym z głównych elementów kursów ochrony przeciwpożarowej jest zapoznanie uczestników z tematyką Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Szczegółowo omawiane są zapisy odnoszące się do warunków ewakuacji dla danego obiektu oraz wyposażenie w sprzęt gaśniczy – podręczny i stały. Znajomość treści Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego jest niezbędna przede wszystkim dla osób wyznaczonych przez pracodawcę do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego podlega okresowej aktualizacji, więc również szkolenia z zakresu ppoż. powinny być cyklicznie powtarzane.

SZKOLENIA PPOŻ WARSZAWA

Profesjonalne szkolenia z zakresu ppoż. dostarczają kompleksowej wiedzy dotyczącej zagrożeń pożarowych, a także sposobów przeciwdziałania ich występowania. Mogą być one realizowane jako podstawowe, które mają na celu przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej lub specjalistyczne dedykowane dla pracowników odpowiedzialnych za nadzór nad zabezpieczeniem prac niebezpiecznych pożarowo oraz innych osób pracujących w warunkach zwiększonego ryzyka pożarowego.