Nieprzestrzeganie przepisów BHP – jakie kary? Przestrzeganie przepisów BHP wpływa na poprawę bezpieczeństwa w zakładzie pracy i pozwala zminimalizować ryzyko wypadków. Zgodnie z Kodeksem pracy jedną z powinności pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Taki obowiązek wynika również z zapisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP. Warto […]