Pierwsza pomoc – jak ważne jest, aby każdy potrafił jej udzielić

Obecnie wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy jest niezbędna. Za jej zaniechanie grozi odpowiedzialność karna. Według kodeksu karnego nieudzielenie pierwszej pomocy, zagrożone jest karą nawet do 3 lat więzienia. Ratowanie życia osoby poszkodowanej jest zatem obowiązkiem każdego człowieka.

Czynności z zakresu pierwszej pomocy wykonuje się przed przybyciem fachowej pomocy lekarskiej. Bez wątpienia szkolenia z pierwszej pomocy powinni odbyć wszyscy, niezależnie od wykonywanego zawodu, także dzieci z przedszkoli oraz szkół.

Złote cztery minuty

Tak naprawdę nigdy nie wiadomo, kiedy wiedza z zakresu udzielenia pierwszej pomocy okaże się przydatna. Według ratowników medycznych, najważniejsze przy ratowaniu ludzkiego życia są pierwsze cztery minuty. Niestety karetka nie jest w stanie przyjechać tak szybko. Dlatego też tak ważne jest, aby świadek każdego wypadku znał podstawy pierwszej pomocy. Warto pamiętać, że nie chodzi tylko o wypadki drogowe. Często pierwszej pomocy potrzebują osoby z odmrożeniami, oparzeniami lub użądleniami. Także w przypadku zakrztuszenia lub zadławienia, wiedza ta jest niezbędna.

Najczęstszą przeszkodą w podejmowaniu działań mających na celu ratowanie życia, jest strach. Wywołuje go z reguły niewystarczająca wiedza z zakresu pierwszej pomocy. Tylko niewielka część społeczeństwa wie, jak prawidłowo przeprowadzić reususcytację krążeniowo – oddechową. Duża grupa świadków zaistniałej sytuacji z reguły czeka, aż czynności resuscytacyjne podejmie ktoś inny. Szkolenie pierwsza pomoc pomaga przełamać dotychczasowe obawy i bez chwili zawahania przystąpić do prawidłowej pomocy osobie poszkodowanej.

Jak wygląda szkolenie z zakresu pierwszej pomocy?

Szkolenia z pierwszej pomocy różnią się od siebie w zależności od grupy osób, dla której są przeznaczone. Spowodowane jest to różną specyfiką urazów w biurze czy zakładzie produkcyjnym. Ważne aby prowadzić kursy zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Istotną kwestią jest także prowadzenie szkoleń w zakresie teoretycznym, jak również praktycznym.

Część teoretyczna obejmuje wiedzę na temat zabezpieczenia miejsca wypadku, wezwania pomocy oraz oceny funkcji życiowych poszkodowanego. Natomiast etap praktyczny powinien obejmować pełną i prawidłową resuscytację krężeniowo – oddechową, a także jakie działania podejmować w przypadku konkretnych objawów chorobowych lub urazów. Powinno się je przeprowadzać z użyciem fantomów. Co daje nam kurs pierwszej pomocy?

Co daje nam kurs pierwszej pomocy?

Przede wszystkim to, że dzięki kilku prostym krokom, jesteśmy w stanie uratować czyjeś życie, co daje nam poczucie bycia potrzebnym, ale także niezwykłą satysfakcję. Możemy również liczyć na wdzięczność poszkodowanego oraz jego rodziny. Najważniejszą kwestią jest jednak ocalenie czyjegoś życia lub zdrowia oraz uchronienie go przed kalectwem.

Dla kogo przeznaczony jest kurs pierwszej pomocy?

Jest to szkolenie skierowane do każdego, kto nie posiada wykształcenia medycznego i nie ma styczności z ratownictwem medycznym. Szkolenie z pierwszej pomocy powinny odbyć wszystkie osoby, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy jak zachować się w sytuacji wypadku np. na drodze, w domu czy w pracy. Może się okazać, że będziemy jedyną osobą, która zdoła udzielić pomocy przedmedycznej i wezwać odpowiednie służby. Często od naszego właściwego postępowania, zależy ludzkie życie.

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy kierowane jest w szczególności do osób przebywających lub pracujących w miejscach zwykle zagrożonych wypadkami. Są to:

  • nauczyciele w szkołach
  • nauczyciele przedszkolni
  • pracownicy hal produkcyjnych
  • pracownicy budowlani
  • zawodowi kierowcy

Czy ponawiać szkolenie z pierwszej pomocy?

Przepisy polskiego prawa nie precyzują jak często powinno się wykonywać kurs z zakresu pierwszej pomocy. Okres ten może wyznaczać certyfikat, który otrzymują osoby po wykonaniu szkolenia. Termin wynosi trzy lata. Niezależnie od tego, warto ponawiać szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, jeśli czujemy taką potrzebę, a od przeprowadzonego kursu minęło już sporo czasu. Dzięki temu będziemy w stanie pomóc każdemu w nagłych wypadkach lub nieprzewidzianych sytuacjach.