Co to jest szkolenie BHP?

Szkolenie BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) to proces edukacyjny, mający na celu zapewnienie pracownikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do bezpiecznego i higienicznego wykonywania obowiązków zawodowych. Szkolenia BHP są obowiązkowe dla pracodawców i pracowników w celu minimalizowania ryzyka wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych.

Szkolenia BHP można podzielić na kilka rodzajów, w zależności od potrzeb i wymagań:

 1. Szkolenie wstępne – przeprowadzane przed rozpoczęciem pracy, obejmuje podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Szkolenie okresowe – realizowane co jakiś czas (zazwyczaj co 5 lat) w celu aktualizacji wiedzy i umiejętności pracowników.
 3. Szkolenie stanowiskowe – specjalistyczne szkolenie, dostosowane do wymagań danego stanowiska pracy.
 4. Szkolenie dla pracodawców i osób kierujących pracownikami – obejmuje zagadnienia związane z organizacją i nadzorem nad przestrzeganiem przepisów BHP.

Podczas szkolenia BHP uczestnicy zdobywają wiedzę na temat:

 • przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy,
 • metod zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
 • postępowania w sytuacjach awaryjnych (np. pożar, ewakuacja),
 • udzielania pierwszej pomocy.

Pytania od użytkowników:

 1. Jakie są rodzaje szkoleń BHP?
 2. Czy szkolenie BHP jest obowiązkowe dla pracowników?
 3. Jak często należy odbywać szkolenia okresowe BHP?
 4. Jakie zagadnienia są omawiane podczas szkolenia BHP?
 5. Czy pracodawcy również muszą przechodzić szkolenia BHP?