Szkolenia BHP i P.POŻ

Firma SOLAR organizuje i przeprowadza następujące szkolenia:

I. Szkolenia BHP:

 • wstępne
 • okresowe dla:
  • pracodawców
  • osób kierujących pracownikami,
  • pracowników administracyjno-biurowych
  • stanowisk inżynieryjno-technicznych
  • stanowisk robotniczych

Zakres tematyczny poszczególnych rodzajów szkoleń jest zgodny z wytycznymi Rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

II. Szkolenia P.POŻ.

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej obejmują między innymi następującą tematykę:
 • warunki ochrony przeciwpożarowej
 • stosowanie podręcznego sprzętu gaśniczego
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru
 • organizacja i warunki ewakuacji

Dedykowane są w szczególności dla pracowników wyznaczonych w firmie do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.