Jak wygląda szkolenie BHP w przypadku nowego pracownika

Jako pracodawca, podczas zatrudniania nowego pracownika, jesteśmy zobowiązani dotrzymać wszystkich zobowiązań prawnych związanych z powiększaniem naszej załogi. Jedną z takich kwestii jest organizacja szkolenia BHP dla pracowników>>> czytaj więcej

Zasady zachowania podczas ewakuacji z budynku

Wielu problemów i stresu w czasie ewakuacji można by uniknąć, gdyby osoby znajdujące się w zagrożonym budynku były odpowiednio przeszkolone, współpracowały z ekipą ratunkową i osobą kierującą ewakuacją … >>> czytaj więcej

Pierwsza pomoc – jak ważne jest, aby każdy potrafił jej udzielić

Obecnie wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy jest niezbędna. Za jej zaniechanie grozi odpowiedzialność karna. Według kodeksu karnego nieudzielenie pierwszej pomocy, zagrożone jest karą nawet do 3 lat więzienia. Ratowanie życia osoby poszkodowanej jest zatem obowiązkiem każdego człowieka… >>> czytaj więcej

W przyszłości pojawią się teksty między innymi na tematy:

  • Wypadek przy pracy – postępowanie i procedury
  • Pierwsza pomoc w omdleniach/utracie przytomności
  • Dlaczego warto przyjść na kurs pierwszej pomocy?
  • Jak wezwać pogotowie ratunkowe?
  • Jak używać gaśnic w budynkach biurowych?